Aanbod‎ > ‎Psychodiagnostiek‎ > ‎

Werkwijze

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat steeds uit een aantal onderdelen: een gesprek met de ouders (over de voorgeschiedenis), de testen afgenomen van het kind, vragenlijsten, en tenslotte de nabespreking waarin de eventueel aanwezige tekorten maar ook de sterktes van je kind besproken worden en de eventuele begeleiding die wenselijk is.

Er kan in het kader van het onderzoek gewerkt worden met:

·         Intelligentietest

·         Neuropsychologisch onderzoek

·         Belevingsonderzoek

Intelligentietest (van 4 tot 16 jaar)

 

Op basis van gestandaardiseerde opdrachten wordt er een intelligentieprofiel opgesteld.  Er wordt gebruik gemaakt van de WPPSI (vanaf 4 jaar) of de WISC III (vanaf 6 jaar).  Dit onderzoek neemt 2 uur in beslag.  Er worden allerlei vragen gesteld, denk- en puzzelopdrachten doorlopen, ...  Door deze test kunnen de kinderpsychologen een uitspraak doen over wat je kind goed kan en wat moeilijker is.

 

Neuropsychologisch onderzoek (vanaf 6 jaar)

 

Door de kinderen tijdens dit onderzoek verschillende opdrachten te laten uitvoeren, krijg je inzicht op de aandacht, de concentratie, het geheugen, de impulsiviteit, de visuomotoriek en de constructieve vaardigheden van elk specifiek kind.  Dit onderzoek neemt 2 tot 2,5 uur in beslag.  Op basis van deze test kunnen de kinderpsychologen een uitspraak doen over wat je kind goed kan en wat moeilijker is.

 

Belevingsonderzoek

 

Hierbij wordt onderzocht hoe kinderen hun leefwereld benaderen, ervaren en er betekenis aan geven.
Kinderen vormen immers niet enkel een maatschappelijke categorie: zij gaan ook actief om met de sociale en materiële wereld waarin ze leven en waarmee ze verstrengeld zijn. Belevingsonderzoek biedt inzichten in hoe kinderen op een eigen manier in de wereld staan en er betekenis aan geven. Dit kan gaan over allerlei thema's die hen direct of indirect aanbelangen, zoals welzijn, media, het gezin, (vrije)tijdsbeleving, ruimtelijke planning of mobiliteit.