Aanbod‎ > ‎

Psychotherapie

Psychotherapie is een methode voor de behandeling van allerlei psychische klachten en problemen.

Kinderen ervaren soms zelf geen problemen, maar de omgeving kan wel lijden onder het gedrag van het kind. Daarnaast is het voor kinderen ook vaak moeilijker om hun klachten te verwoorden dan voor volwassenen. Daarom zal ik steeds de behandeling afstemmen op de leeftijd, ontwikkeling en problematiek van het kind.

Aangezien er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen het kind en zijn/haar omgeving, worden de ouders (en eventueel de leerkracht) zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling van het kind. Er worden concrete adviezen verleend aan de omgeving van het kind om met het probleemgedrag thuis en/of op school te leren omgaan.

In deze rubriek vindt u terug op welke manier ik als psychotherapeut te werk ga. U zal ontdekken dat ik werk met verschillende therapievormen. Dit komt omdat het voor mij belangrijk is om de zo best mogelijk behandeling voor het kind of de jongere te vinden. 

Naast psychotherapie merk ik in mijn praktijk vaak dat er ook behoefte is aan aan studie- en huiswerkbegeleiding. Ook hiervoor kan u bij mij terecht.