FAQ

  1. Wordt psychodiagnostiek en psychotherapie terugbetaald?

    Terugbetaling door mutualiteit is in bepaalde gevallen mogelijk.
    Zie http://www.bvrgs.be/nieuws/overzicht-tussenkomst-mutualieiten voor een overzicht per mutualiteit.
  2. Neem ik mijn kind mee op een eerste gesprek?

Meestal wordt het eerste kennismakingsgesprek alleen met de ouders gepland. Er wordt een korte schets van de problematiek gemaakt. Ook de gezinssamenstelling en andere praktische vragen worden besproken. Afhankelijk van de problematiek wordt dan besproken of de volgende sessie het kind alleen gezien wordt of samen met de ouders. Voor de goede gang van zaken is het belangrijk dat we een goed zicht krijgen op de problematiek. Dit doen we door zowel de ouder als het kind te horen en te bevragen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt dit op een aangepaste manier gedaan.