Wie ben ik?

Marloes Eekman

Psycholoog

·         Klinisch psycholoog (erkenningsnummer 862109268)

·         Psychodiagnosticus

·         Kinder-en jongerentherapeute

·         Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

·         Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) 
  • Trekker en lid van Psychologenkring Rivierenland
  • Lid van het Veranderteam ELZ

Voorstelling

Ik ben in 2009 afgestudeerd als master in de psychologie (Universiteit Gent). In 2010 rondde ik een éénjarige basisopleiding in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama)  af en in 2011 heb ik de postgraduaat psychodiagnostiek (Lessius) afgerond. Momenteel volg ik de integratieve opleiding experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Antwerpen).

Mijn aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren. Samen met hen en de ouders ga ik op zoek naar het hoe en het waarom van problemen. Dit kan vanuit een psychodiagnostisch oogpunt gebeuren – waarbij vooral intelligentieonderzoeken en neuropsychologisch onderzoek op de voorgrond staan – als vanuit een belevingsonderzoek –waarbij vooral gezocht wordt naar de onderliggende emotionele problematiek. Na het kaderen van de problematiek kan al dan niet een verdere begeleiding opgestart worden.